PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA (IKRAM) Negeri Pulau Pinang

PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA (IKRAM) Negeri Pulau Pinang
Brotherhood the Foundation of Glory

Thursday, July 8, 2010

Salam Pengenalan

Nama Lujnah : IKRAMediapp.com
Jawatan Kuasa : Media & Penerangan IKRAM Pulau Pinang

IKRAMediapp.comMotto : “Sentiasa Ke Hadapan”

Objektif :
Menyediakan maklumat kepada ahli dan masyarakat.
Menerajui pandangan masyarakat
.

Bidang Tugas IKRAMediapp.com
Mengendali maklumat secara maya dan digital
Website – www.ikrampp.org.my (dalam perancangan)
Blog - ikramediapp.blogspot.com
Face Book (dalam perancangan)

Menghasilkan dan menerbitkan bahan cetak.
Buletin Bulanan – Buletin IKRAM PP
Risalah Mingguan – Jendela IKRAM PP
Buku-buku


Membantu Pejabat YPD PP mengurus Kenyataan Akhbar IKRAM PP.
Menyimpan bahan-bahan atau maklumat penting berkaitan
Mengendalikan seminar, bengkel & kursus yang berkaitan


Ahli Jawatan Kuasa
Pengerusi : Rusli Hashim
Penolong :
Setiausaha :
Bendahari :
Sidang Editor : hafinah & A MOSINI PG
Juru Kamera : Mohd saiful Nuzam, ahli & sahabat IKRAM yang mempunyai kamera digital


Bukan bidang tugas IKRAMediapp.com
Mengurus & mengendalikan e-group - SUN
Menyediakan liputan semasa. – Tiada fulltimer
Menyediakan alat siaraya untuk IKRAM & sewaan.- Pasukan khas atau petugas semasa.
Menyediakan kenyataan sidang media.
Memberi respon terhadap isu semasa.

Disediakan oleh : Rusli Hashim
Pengerusi IKRAMediapp.com
Tarikh : 28 Jun 2010 12.44 t/h

No comments: